Dette er en dokumentarfilm om P-piller. Flere i filmen stiller spørsmålet om nytten tross alt er bedre enn belastningen av alle bivirkningene?

Flere setter navn på hva det innebærer å innta P-piller over lang tid. I tillegg finnes det flere alternativer som også fungerer veldig bra.
Lenke til nettbutikken
Lenke til klipp fra filmen på Youtube