Dette er en dokumentarfilm hvor det spørres om vaksinasjonens virkninger og bivirkninger.
Det intervjues en rekke fagpersoner i Norge som ytrer sine erfaringer og opplevelser. På helsearbeidsplassen eller som lege.

Ingen tviler på vaksinasjonens utsettende virkninger på mange barnesykdommer, men hva med alle bivirkninger? Og hvorfor har vi fått så mange nye nevrologiske sykdommer i de siste desenier?
Lenke til nettbutikken der filmen er.
Lenke til Youtube med klipp fra filmen.